Všeobecné informace k BladeNights 2010

CO JSOU TO HEPA BLADENIGHTS:

HEPA BladeNights jsou pravidelně organizované hromadné jízdy in-line bruslařů ulicemi večerních měst za doprovodu policejních vozů. Přítomný je také Music-car, ze kterého hraje po celou dobu jízdy hudba. Vyjížďky jsou organizovány v pohodovém duchu. HEPA BladeNights nejsou závod, neplatí se žádné startovné ani jiné účastnické poplatky.

PODMÍNKY ÚČASTI:
  • Každý, kdo je starší 15-ti let a na bruslích se cítí jistě a bezpečně. Bruslaři, kteří jízdu absolvují s řádně upevněnou přilbou se mohou zaregistrovat do slosování o ceny, které proběhne na závěr každé jízdy.
  • Účast v HEPA BladeNights je na vlastní nebezpečí každého bruslaře.
  • Účastníci jsou povinni řídit se pokyny doprovázejících policistů a instruktorů HEPA BladeNights. Pokud tomu tak nebude, vyhrazuje si pořadatel právo účastníka z jízdy vyloučit.
  • Vyjížďky se nesmí zúčastnit nikdo pod vlivem alkoholu, drog či jiných omamných látek.

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

  • Místo startu: Parkoviště u Botelu Racek, naproti plaveckému stadionu Podolí (sraz kolem 20:00)
  • Čas startu: 20:30
  • Termíny: 15.5., 12.6., 17.7., 28.8. 2010
TRASA:In-line trasa 491721 - powered by Inlinemap 

Kudy a jak na Bladenights?

MHD:
Metrem na Karlovo nám. výstup Palackého náměstí > přestup na tramvaje č. 3,17,21 ve směru Modřany. > Vystoupit na stanici Kublov a poté 350 m pěšky směrem Modřany. Parkoviště je naproti plaveckému stadionu Podolí. (Není to parkoviště přímo před plaveckým stadionem, ale přes silnici.)

AUTEM:
Sraz je sice na parkovišti, ale to je kapacitně omezeno. Tudíž se doporučuje použít vlastní nohy, nebo MHD.